Kokius dokumentus privaloma pateikti garantiniam aptarnavimui?

 • Pateikti aparato įsigijimą patvirtinantį pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita faktūra);
 • Jei reikalaujama, pateikti garantinį taloną;

Prekė turi atitikti garantinio įsipareigojimo taikomus reikalavimus (skaityti vartotojo instrukcijoje arba garantiniame talone);

Kada garantiniai įsipareigojimai negalioja?

 • Gaminys naudojamas ne pagal paskirtį (komerciniais, gamybiniais tikslais arba nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų);
 • Buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas.  Yra požymių, kad gaminį bandyta ardyti.
 • Yra mechaninių korpuso ar kitų dalių pažeidimų;
 • Gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos impulsų, atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ir pan.;
 • Gaminys pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens, ar kitų stichijų, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.;
 • Dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių prekę transportuojant ir pakraunant arba iškraunant, jeigu prekei padaroma žala;
 • Prekėms, kurių serijos numeris neįskaitomas, pakeistas, panaikintas arba perkeltas, arba prekės serijos numeris nesutampa su nurodytu garantiniame talone;
 • Gedimai, kurie atsirado naudojant nestandartines medžiagas ar atsargines dalis;
 • Jei garantiniame talone pateikta informacija yra netiksliai užpildyta arba jos turinys sunkiai įskaitomas, taisytas arba pakeistas;

 

Ar gamintojo garantija taikoma priedams?

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gaminio priedams, aksesuarams, dalims, bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas: garso, vaizdo galvutėms, juostoms, kompaktiniams diskams, maitinimo elementams, baterijoms, akumuliatoriams, nuotolinio valdymo pultams, dėklams, antenoms, kopijavimo aparatų kartridžams, toneriams, ryškalams, laidams ir pan., buitinės technikos aksesuarams (lėkštėms, indams, peiliukams), siurblių žarnoms, šepečiams ir pan.

Ar būtina išsaugoti priedus?

Garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti prekės visus komplektavimo priedus.

Kokios yra garantinio aptarnavimo taisyklės?

1.  Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
2. Jei prekė siunčiama į servisą – prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, serviso centras neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
3. Serviso centras neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;
4. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;

Ar gali būti garantija nutraukta anksčiau laiko?

Garantinė techninė apžiūra ir remontas gali būti nutrauktas anksčiau laiko, jeigu:

 1. Prietaisą remontavo asmuo ar įmonė, neįgaliota techninės priežiūros ir remonto centro, nurodyto garantiniame talone;
 2. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 3. Prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas;
 4. Garantinė techninė priežiūra ir remontas neatliekamas ir garantija nutraukiama, jeigu gaminys, skirtas buitiniam naudojimui, buvo naudojamas komercinėms, pramoninėms ar profesionalioms reikmėms bei kitais tikslais, neatitinkančiais gaminio paskirties.

 

Kiek laiko gali trukti remontas?

Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto serviso  per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;

Nusipirkau prietaisą. Ar galiu pats pajungti prietaisą?

Patariame patikėti įrenginio įrengimą ir prijungimą autorizuoto serviso centro specialistams.

Dėl pajungimo paslaugos galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais arba į artimiausią Avitelos parduotuvę.

el. paštu: info@premiumservice.lt

Telefonu: 87 00 22804

Kur kreiptis sugedus technikai?

Dėl informacijos ir techninės priežiūros Lietuvoje kreiptis į garantinės/pogarantinės techninės priežiūros ir remonto centrą.

Kontaktai: el. paštu: info@premiumservice.lt  arba telefonu: 87 00 22804

 

Ar galiu iškvieti meistrą į namus?

Meistro iškvietimas į namus dėl stambios technikos galioja visoje Lietuvoje.

Ar reikia mokėti už remontą, jei prekei galioja garantinis laikotarpis?

Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;